Cursus informatie

In het voorjaar en in het najaar worden er cursussen gehouden. Een cursus duurt 10 weken en vindt plaats op de dinsdagavond. Er zijn twee groepen van cursisten die op de avond les krijgen. De kosten van de cursus bedragen € 55,- per blok van 10 lessen. Locatie: Zorginstelling Sherpa, zwembad de Dolfijn, Zandheuvelweg 4 te Baarn 

Aanmelden 

Aanmelding voor de cursus vindt plaats door het invullen van het Intakeformulier. Op basis van dit formulier en de mogelijkheden van de cursist vindt een proefles en / of gesprek plaats met één van de duikinstructeurs. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of deelname aan de cursus mogelijk en verantwoord is. Bij definitieve deelname aan de cursus wordt het lesuur afgesproken. Wij proberen de lesgroepen op een evenwichtige manier samen te stellen waarbij iedere cursist een zo optimaal mogelijke begeleiding krijgt. Een Intakeformulier kunt u tijdens kantooruren aangevragen bij het secretariaat van de Stichting: (tel. 06-10900776) of per email info@waterlicht.nl