Sponsoren

Waterlicht wordt gesponsord door verschillende instanties en organisaties, maar ook door particulieren, bedrijven en overige sympathisanten van Waterlicht. De activiteiten zelf draaien volledig op het enthousiasme van de vrijwilligers en de vrije tijd die zij kunnen besteden aan het organiseren en geven van de cursussen, trainingen en activiteiten. Financiële bijdragen van sponsors en sympathisanten zijn een absolute voorwaarde om door te kunnen gaan met onze activiteiten.

Mocht u ons belangrijke werk financieel willen steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL69 INGB 0004 8309 30 t.n.v. Stichting Waterlicht te Baarn, onder vermelding van Sponsoring.


Wij danken onze sponsoren:

Deze stichting wordt regelmatig ingeschakeld bij vermissingen,
zowel door particulieren, als instanties en overheden
Keeps you Breathing
Lokaliseer je bezittingen
Keuring en onderhoud drukcyinders
Duikmedisch Specialist
The one stop dive shop