Welkom

Algemene Informatie

Stichting Waterlicht maakt zich sterk om de onderwatersport toegankelijk te maken voor een brede groep van mensen zonder of met beperkingen. Onder leiding van gediplomeerde duikinstructeurs met de kwalificatie van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en IAHD (International Association for Handicapped Divers) en ervaren begeleiders, worden duikcursussen georganiseerd en raken de deelnemers in korte tijd vertrouwd met de kunst en het plezier van snorkelen en/of duiken. De begeleiding wordt hierbij zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de deelnemers.

Medio januari 2022 heeft Waterlicht een doorstart gemaakt in zwembad Almere Poort, enwel vrijwel elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur.

(Met uitzondering van 19 & 26 januari, 2 februari, 16 maart, 20 & 27 april, 22 juni, 20 & 27 juli en 3 tm 24 augustus 2022. Dan is het bad voor ons niet open in verband met verhuur aan derden)

Geschiedenis

De duiklessen werden tot eind 2018 gegeven in het aangepaste zwembad De Dolfijn van Zorginstelling Sherpa, Zandheuvelweg 4 te Baarn. Door het plezier en animo van de cursisten en de begeleiders is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan deze sportbeoefening voor de doelgroep. De cursus sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande opleidingsnormen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de Professional Association of Diving Instructors (PADI) en andere (wereld) organisaties op het gebied van de duiksport. Met gehandicapte duikers is het communiceren onder water een speciaal punt van aandacht. Handgebaren, de communicatie bij uitstek voor duikers, zijn bijvoorbeeld voor visueel beperkte deelnemers, niet toepasbaar. Door de moderne techniek is het echter mogelijk om door middel van speciale apparatuur draadloos onder water mondeling met de cursisten te communiceren en hen op die manier te instrueren. Dit bevordert de veiligheid van de cursist en kwaliteit van de cursus! Waterlicht beschikt over deze apparatuur tijdens de cursussen.